Vi släpper vår första mjukvara som Open Source; MOX