Både proffsigt och personligt på Saxbergets nya webbplats

Saxberget är ett fastighetsbolag i Vimmerby som i första hand hyr ut affärslokaler och kontor. När valet föll på oss som leverantör ville man ha en proffsig och personlig webbplats för både befintliga och potentiella kunder. Viktigt är också att man direkt på webbplatsen ser att företagets engagemang finns i Vimmerby.

Schyssta bilder direkt på startsidan gör det möjligt för Saxberget att visa upp ett urval av de fastigheter man förfogar över. I kombination med text kan den här ytan användas för att snabbt få ut ett budskap oavsett om det rör sig om lediga lokaler eller om pågående projekt och renoveringar.

saxberget

Vy från den nya startsidan med stora och fina bilder.

För att visa på både professionalism och personlighet har man dessutom låtit intervjua merparten av hyresgästerna för att de ska få ge sin syn på fastighetsägaren. Kul läsning tycker vi! Dessutom hittar du som besökare av webbplatsen enkelt kontaktuppgifter till företaget – vilket hjälper till att sätta en personlig prägel på den nya sidan samtidigt som man visar att man är en lokalt förankrad aktör.

Även om du inte letar lediga lokaler är www.saxberget.se väl värt ett besök!

Gediget förarbete och noggrann analys bakom Virtuals nya webbplats

Under hösten 2012 föddes den första tanken om en ny webbplats då företagets VD Daniel Wigren kontaktade oss och ville att vi skulle inleda arbetet med en ny och omarbetad webbplats. Under nästan ett års tid har vi sedan bollat både tankar och idéer för att sedan bygga och slutligen i förra veckan stolt kunna lansera den nya webbplatsen.

virtual1

Den nya startsidan.

Tillsammans med kunden har vi analyserat både målgrupp, konkurrenter och den marknad Virtual Manufacturing agerar på. Vi har också brutit ned verksamheten och på så vis mycket tydligare än tidigare fått fram fyra fokusområden – affärsområden.

Arbetet har inte enbart resulterat i en ny webbplats utan vi har också arbetat fram en ny grafisk profil med bland annat nytt typsnitt, nya färger och ett nytt marknadsföringsmaterial som Virtual kan använda när man ska presentera företaget på ett eller annat sätt.

– Under 2014 gjorde vi en total omarbetning av vår webbplats både vad det gäller den grafiska profilen men också rent innehållsmässigt på webbplatsen, säger Kajsa Danielsson som är marknadsansvarig på Virtual Manufacturing.

På den nya webbplatsen med SiteFactory CMS som grund är mycket kopplat till de olika affärsområdena. Hit kopplar man tjänster, medarbetare och stories för att på så vis visa upp vad som erbjuds, vem man ska kontakta och vilka referensprojekt som finns till respektive område. Som besökare av webbplatsen kan man dessutom lägga olika tjänster i en typ av varukorg för att sedan bli kontaktad av Virtual och på så vis få mer information om tjänsten.

virtual2

Vy från en sida med stories.

Avslutningsvis ger Kajsa lite extra beröm till oss som leverantör:

– Hos Mindbite blir kunden satt i centrum i alla kontakter. De levererar service som både är snabb och har en hög nivå, deras engagemang och kreativitet har varit mycket betydelsefull för oss.

Läs mer om projektet under Referenser.  Vill du titta på den nylanserade webbplatsen i sin helhet hittar du den här: www.virtual.se

Webbplatsen har central roll när Ekängen ökar sin marknadsföring

Med hjälp av den nya webbplatsen som lanserades i höstas ska Ekängen HVB och Halvvägshus öka sin marknadsföring och på så vis nå ut till både befintliga och nya kunder.

Insikten att kunderna i allt högre grad både söker och skriver ut information på nätet gjorde det enkelt för Ekängen att satsa på en nya webbplats där man både kan visa upp verksamheten, lokalerna och de aktiviteter man erbjuder sina klienter. Företagets kunder är i första hand placerare och socialhandläggare inom den kommunala verksamheten som tillsammans med sin klient ska komma fram till vilken lösning man föredrar.

ekangen1

Startsidan på Ekängens nya webbplats.

För att underlätta för handläggaren har vi tagit fram en smidig förfrågningsfunktion direkt på webbplatsen och Ekängen fångar på detta sätt upp potentiella kunder och kan i SiteFactory kommunicera med dessa på ett strukturerat sätt.

ekangen2

Placerare och socialhandläggare kan enkelt fylla i en förfrågan direkt på webbplatsen. 

Ytterligare en marknadsföringsåtgärd som Ekängen anammat är det nyhetsbrevsutskick man gör i SiteFactory. Här kan man skicka riktade och målgruppsanpassade nyhetsbrev för att hålla kunderna uppdaterade och informerade om verksamheten.

Gunnar Engmalm som är marknadsansvarig på Ekängen beskriver både funktionerna i SiteFactory och samarbetet med oss på Mindbite i positiva ordalag:

– I SiteFactory CMS finns för oss utvecklade och inbyggda funktioner för nyhetsbrevsutskick, kundstödsystem samt för vår nystartade blogg – www.underekenbloggen.se. Funktionerna kommer till fantastisk nytta när vi nu ska öka marknadsföringen för både vår befintliga verksamhet samt den utökade verksamheten som kommer inom kort. Att jag dessutom har kommit igång med de olika funktionerna har jag det användarvänliga systemet och den härliga och kundinriktade supporten på Mindbite att tacka för.

Ekängens nya webbplats hittar du här.

Ekängen står för ett evidensbaserat behandlingskoncept som bygger på vetenskaplig kunskap, klientens erfarenhet och önskemål, den lokala situationen och omständigheten samt behandlarens erfarenhet och yrkeskunskap. Ekängen är ett HVB & Halvvägshus som arbetar med målinriktad, miljöterapeutisk behandling för vuxna män och kvinnor. Dessa personer har oftast livsproblem som kan ta sig uttryck i missbruk, psykiatriska diagnoser och/eller andra destruktiva livsmönster. Med kunnig och engagerad behandlingspersonal kan man i de flesta fall utforma ett fungerande individuellt behandlingsarbete för klienten.

Högt ställda krav – leverans över förväntan

Redan vid vårt första möte med Nolte Kök insåg vi att vår nya kund hade höga krav och stora ambitioner med sin framtida webbplats. Detta är något som passar oss bra och arbetet med att ta fram koncept och prototypskisser började direkt. Efter ett par möten och diskussioner där Nolte varit mycket delaktiga var vi sent i höstas framme vid målet. Det framtagna konceptet med tillhörande formgivning föll dem i smaken och vi började producera den nya webbplatsen.

På den nya webbplatsen ligger fokus på enkelhet, inspiration och många bilder. En finess med de stora bilderna på startsidan är att de är responsiva, vilket innebär att de anpassas efter din skärms upplösning. Oavsett om du surfar med exempelvis en MacBook Pro med Retina-skärm eller med en liten mobiltelefon anpassas bilderna efter din upplösning.

bloggpost

Inspirerande startsida på nya webbplatsen.

Ta en titt på alla snygga bilder och låt dig inspireras på webbplatsen eller läs mer under Referenser på vår webbplats. Kanske hittar du ett kök som passar dig?

Arkiv