SiteFactory CMS

SiteFactory CMS

SiteFactory CMS är vår stabila och välutvecklade CMS-plattform.

SiteFactory CMS såg dagens ljus redan 2003. På den tiden var publiceringsverktyg som fenomen i sin linda. Som exempel kan nämnas att WordPress lanserades samma år och var då ett renodlat bloggverktyg.

SiteFactory CMS är i sitt grundutförande ett komplett publiceringsverktyg och kan tack vare sin flexibla uppbyggnad enkelt kompletteras med kundspecifika moduler.

Modulerna kompletterar publiceringsverktyget och medför att i princip inget projekt eller önskemål är omöjligt att uppfylla. Så även om i princip alla installationer ser olika ut delar dom samma grundkärna. En grundkärna som vi uppdaterar centralt så att alla kunder alltid har den senaste tekniken i sin lösning.

Fram till 2019 var SiteFactory CMS vårt huvudsakliga system och verktyg för att bygga både webbplatser och system till våra kunder. Sedan dess har vi allt mer påbörjat en övergång till WordPress för webbplatser och Mox för våra systemprojekt.

Kontakta mig om detta