IntraRäddningstjänst

IntraRäddningstjänst är en produkt och ett varumärke i företaget Lotsubildning AB. Lotsutbildning bildades i december 2011 och har sedan starten arbetat mot kommuner och specifikt räddningstjänster. Lotsutbildning är ett helägt dotterbolag till oss på Mindbite.

Produkten IntrarRäddningstjänst togs fram under 2014 i nära samarbete med räddningstjänsterna i Kalmar län. Sedan starten har produkten fortsatt att utvecklats med nya funktioner och anpassningar. 

Intraräddningstjänst är helt uppbygd och anpassad för räddningstjänsten. Det webbaserade systemet är byggt från grunden av oss på Mindbite.

Företagsfakta IntraRäddningstjänst

  • Bildades i december 2011
  • Helägt dotterbolag till digitala byrån Mindbite AB
  • Driver produkten och varumärket IntraRäddningstjänst
  • Organisationsnummer: 556872-0907

Läs mer på www.intraraddningstjanst.se