arif-riyanto-1DRq1ZsE2N0-unsplash

Hemmajobb

Vi har precis som alla andra i Sverige och världen följt utvecklingen av Coronas framfart. I november när våg 2 började torna upp sig gick vi över till enbart digitala möten. Vi har sedan mars 2020 varit restriktiva med fysiska möten men nu och en tid framåt är det enbart digitala möten som gäller.

Som en mindre arbetsplats har vi inte känt något behov av att alla ska jobba 100% hemifrån utan anpassat utifrån aktuella läget. Exempelvis om något haft minsta sjukdomssymptom eller någon i familjen varit krasslig så har den medarbetaren varit hemma till dess att symptom gått över. Det förhållningssättet är inget nytt för oss utan så har vi jobbat senaste 10-12 åren.

Nu efter julledigheten har vi dock växlat över till 100% hemmajobb.

Vi har sedan 2015 haft en tydlig moln-strategi där vi utgått ifrån att vi inte ska vara beroende av en fysisk plats för att kunna jobba. Den strategin och det jobb vi lagt ned kommer väl till pass nu. Vår arbetsdag kommer inte att förändras speciellt mycket mer än att den fysiska kontakten byts ut mot Teams-chattar och videoavstämningar.

Våra tips och hur vi lagt upp det

  • Gemensam uppstart kl. 8 via Teams. Alla har video och ljud aktiverat för att skapa ett så naturligt samtal som möjligt. Vi går igenom dagen och vad vi har framför oss och om vi behöver ha några gemensamma avstämningar eller möten.
  • Gemensam fika 14.30
  • I vår för ändamålet dedikerade kanal ”Good Morning and Good bye” meddelar vi när vi är på plats på morgonen, om vi lämnar arbetsplatsen under dagen samt när vi går på kvällen. Allt för att skapa en tydlighet och överskådlighet under arbetsdagen.
  • Interna och externa möten ska bokas in i kalendern så att alla har koll och att rätt status sätts i Teams.

Den här bloggposten innehåller följande
Mindbite AB

Sedan år 2000 är Mindbite din smartare digitala byrå. Under den här kategorin postar vi sådant som är generellt för oss.

Marcus Alsér
Marcus är säljare och projektledare med lång erfarenhet av att driva både stora och mindre projekt, på jobbet och utanför. En man som bär många hattar; systemarkitekt, försäljare, VD mm. Det kräver stenkoll på alla pusselbitar i det vi gör.