Föreläsning på IENE 2014

iene_blogg_2014

Förra veckan var Marcus och föreläste på IENE-konferensen på Malmö Högskola. Konferensen besöktes av drygt 250 deltagare från 35 länder.

IENE som står för “Infra Eco Network Europe” är ett internationellt och brett nätverk för forskare, praktiker, beslutsfattare och andra som arbetar med frågor kopplade till transportinfrastruktur, ekologi och biologisk mångfald. Marcus var där i egenskap av att vi utvecklat och arbetar med systemet bakom www.viltolycka.se.

Föreläsningen och den efterföljande workshopen var mycket uppskattad och både Finland, Tjeckien och Ryssland med flera utryckte både stort intresse och beundran för det arbete som vi på Mindbite och Nationella Viltolycksrådet genomfört tillsammans.