Under hösten 2012 föddes den första tanken om en ny webbplats då företagets VD Daniel Wigren kontaktade oss och ville att vi skulle inleda arbetet med en ny och omarbetad webbplats. Under nästan ett års tid har vi sedan bollat både tankar och idéer för att sedan bygga och slutligen i förra veckan stolt kunna lansera den nya webbplatsen.

virtual1

Den nya startsidan.

Tillsammans med kunden har vi analyserat både målgrupp, konkurrenter och den marknad Virtual Manufacturing agerar på. Vi har också brutit ned verksamheten och på så vis mycket tydligare än tidigare fått fram fyra fokusområden – affärsområden.

Arbetet har inte enbart resulterat i en ny webbplats utan vi har också arbetat fram en ny grafisk profil med bland annat nytt typsnitt, nya färger och ett nytt marknadsföringsmaterial som Virtual kan använda när man ska presentera företaget på ett eller annat sätt.

– Under 2014 gjorde vi en total omarbetning av vår webbplats både vad det gäller den grafiska profilen men också rent innehållsmässigt på webbplatsen, säger Kajsa Danielsson som är marknadsansvarig på Virtual Manufacturing.

På den nya webbplatsen med SiteFactory CMS som grund är mycket kopplat till de olika affärsområdena. Hit kopplar man tjänster, medarbetare och stories för att på så vis visa upp vad som erbjuds, vem man ska kontakta och vilka referensprojekt som finns till respektive område. Som besökare av webbplatsen kan man dessutom lägga olika tjänster i en typ av varukorg för att sedan bli kontaktad av Virtual och på så vis få mer information om tjänsten.

virtual2

Vy från en sida med stories.

Avslutningsvis ger Kajsa lite extra beröm till oss som leverantör:

– Hos Mindbite blir kunden satt i centrum i alla kontakter. De levererar service som både är snabb och har en hög nivå, deras engagemang och kreativitet har varit mycket betydelsefull för oss.

Läs mer om projektet under Referenser.  Vill du titta på den nylanserade webbplatsen i sin helhet hittar du den här: www.virtual.se