aaa

Vårt senaste diplom till vänster. Till höger förra årets intyg.

För andra året i rad har vi nått den högsta ratingen ur ekonomisk synvinkel, trippel-A (AAA). Soliditet som ansvarar för kreditratingen var imponerade över att vi trots tuffare tider klarat att bibehålla vår rating. Om man jämför med förra året så är det färre företag som i år nått AAA-nivån.

För våra kunder och övriga samarbetspartners innebär detta givetvis en stor trygghet då vi står på en otroligt stabil ekonomisk grund.

Kreditrating AAA ges endast ut till aktiebolag. Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner kronor, bedrivit verksamhet i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt. Källa: Soliditet.se